Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50843
Nhan đề: Hóa học & Công nghiệp hóa chất số 04
Tác giả: Hội Hóa học Việt Nam
Năm xuất bản: 2001
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50843
ISSN: 0866-7004
Bộ sưu tập: (TCC) Hóa học & Công nghiệp hóa chất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Toàn văn4.73 MBAdobe PDFXem
_file_Mục lục134.84 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.205.26.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.