Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50845
Nhan đề: Hóa học & Công nghiệp hóa chất số 08
Tác giả: Hội Hóa học Việt Nam
Năm xuất bản: 2001
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50845
ISSN: 0866-7004
Bộ sưu tập: (TCC) Hóa học & Công nghiệp hóa chất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Toàn văn5.45 MBAdobe PDFXem
_file_Mục lục145.86 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.