Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50864
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp Bảo Quang
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Quản, Châu Ngọc Minh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Vệ sinh chuyên nghiệp Bảo Quang nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, từ đó tìm ra các giải pháp để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Description: 45 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50864
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.