Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50907
Title: Di sản tinh thần Huyền Trang: Sứ mệnh mềm trong quan hệ đối ngoại Trung Quốc
Authors: Thích, Thanh Tâm
Keywords: Di sản tinh thần
Dấu ấn văn hóa
Huyền Trang
Sức mạnh mềm
Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .-Tr.47-55
Abstract: Những năm gần đây. Chính phủ Trung Quốc bắt đầu quảng bá Huyền Trang như một công dân tiêu biểu và gương mẫu. Báo chí nhà nước thường xuyên dẫn chứng "tinh thần Huyền Trang" với những phẩm chất như sự tận tụy, dũng cảm, siêng năng và hy sinh. Trong phạm vi quốc tế, Huyền Trang giống như Khổng Tử. đã trở thành người chuyển tải những ý định tốt nhất của Trung Quốc. Bởi vì, Ngài không chi chịu nhiều gian khổ vì lợi ích to lớn của quốc gia và kiên trì không mỏi mệt để làm phong phú đời sống trí tuệ và tinh thần Trung Quốc mà cỏn nuôi dưỡng mối quan hệ với các đối tác quốc tế dựa trên sự giao lưu văn hóa. tôn trọng và làm phong phú lẫn nhau. Bài viết này đề cập đến di sản tinh thần Huyền Trang, được Trung Quốc xem là một sức mạnh mềm ngoại giao trong quan hệ đối ngoại ngày nay, đặc biệt trong quan hệ với Ấn Độ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50907
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.