Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50908
Nhan đề: Tiến thoái lưỡng nan trong tam giác quan hệ Mỹ – Trung Quốc – Đài Loan
Tác giả: Chu, Công Huy
Từ khoá: Đài Loan
Mối quan hệ ba bên
Mỹ
Thế tiến thoái lưỡng nan
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .-Tr.56-66
Tóm tắt: Sự phát triển phức tạp và tương lai khó đoán định trong mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc – Đài Loan luôn là vấn đề “nhạy cảm” và gây tranh cãi đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như giới truyền thông, học giả quốc tế. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ ba nội dung: (i) Những hiệp định ràng buộc giữa các cặp quan hệ đến nay; (ii) Hiện trạng mối quan hệ Mỹ – Trung – Đài Loan; (iii) Thế tiến thoái lưỡng nan trong tam giác quan hệ Mỹ – Trung Quốc – Đài Loan.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50908
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.