Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50909
Title: Ảnh hưởng của Covid–19 đến quan hệ kinh tế Việt – Trung
Authors: Ngô, Hiển Vinh
Đỗ, Thị Ngân
Phạm, Thị Hồng Giang
Keywords: Covid–19
Đầu tư
Du lịch
Quan hệ kinh tế Vinh – Trung
Thương mại
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .-Tr.67-83
Abstract: Từ cuối năm 2019, nền kinh tế thế giới chao đảo trước sự bùng phát và lây lan của dịch Covid–19. Điều này đã có tác động tiêu cực đến Việt Nam và Trung Quốc cũng như quan hệ kinh tế giữa hai nước, đặc biệt trên các phương diện xuất nhập khẩu, du lịch và đầu tư, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Covid-19 cũng là lời cảnh báo cho những vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ kinh tế song phương, đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực khắc phục từ hai phía.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50909
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.