Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50922
Title: Hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
Authors: Trần, Đình Thắng
Keywords: Luật xử lý vi phạm hành chính
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 18 .- Tr.32-36
Abstract: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 dự kiến sẽ được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong bài viết này, tác giả phân tích, bình luật, đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Dự thảo Luận này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50922
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.