Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50949
Title: “Đầu tư bất động sản” - Truyền đạt phương pháp tư duy trong kinh doanh bất động sản
Authors: Thanh Nga
Keywords: Đầu tư
Bất động sản
Truyền đạt
Phương pháp
Tư duy
Kinh doanh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 03 .- Tr.42-43
Abstract: Cuốn sách “Đầu tư bất động sản” của Gary W.Eldred là cuốn sách kinh điển nổi tiếng về đầu tư bất động sản (BĐ5), cung cấp cho những người mới bắt đầu hoặc những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm những kiến thức hợp thời, ý nghĩa và thực tế, các cách thức, phương pháp đầu tư BĐS sao cho hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50949
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
558.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.