Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50949
Nhan đề: “Đầu tư bất động sản” - Truyền đạt phương pháp tư duy trong kinh doanh bất động sản
Tác giả: Thanh Nga
Từ khoá: Đầu tư
Bất động sản
Truyền đạt
Phương pháp
Tư duy
Kinh doanh
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 03 .- Tr.42-43
Tóm tắt: Cuốn sách “Đầu tư bất động sản” của Gary W.Eldred là cuốn sách kinh điển nổi tiếng về đầu tư bất động sản (BĐ5), cung cấp cho những người mới bắt đầu hoặc những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm những kiến thức hợp thời, ý nghĩa và thực tế, các cách thức, phương pháp đầu tư BĐS sao cho hiệu quả.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50949
ISSN: 2734-9888
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
558.47 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.