Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50994
Nhan đề: Dược học số 316
Tác giả: Bộ Y tế
Năm xuất bản: 2002
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50994
ISSN: 0866-7225
Bộ sưu tập: (TCC) Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Toàn văn6.85 MBAdobe PDFXem
_file_Mục lục151.17 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.239.148.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.