Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51001
Nhan đề: Dược học số 323
Tác giả: Bộ Y tế
Năm xuất bản: 2003
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51001
ISSN: 0866-7225
Bộ sưu tập: (TCC) Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_Toàn văn7.82 MBAdobe PDFXem
_file_Mục lục163.79 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.200.117.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.