Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51076
Title: Bàn về bảo hiểm du lịch thời đại dịch
Authors: Bùi, Thị Trang
Phạm, Thị Nhạn
Keywords: Bảo hiểm
Du lịch
Đại dịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.3-4
Abstract: Trước ảnh hưởng của dịch covid-19, ngành du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu thiệt hại nặng nề. Cũng như nhiều ngành kinh tế khác, du lịch phải cùng lúc thực hiện "mục tiêu kép": vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ khách du lịch vừa duy trì hoạt động kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh dịch bệnh còn có những diễn biến khó lường, yếu tố an toàn là điều kiện tiên quyết. Do vậy, bảo hiểm khi đi du lịch được khách du lịch quan tâm hàng đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51076
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
695.1 kBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.