Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51163
Title: Thực hành tôn giáo của tín đồ đạo Cao Đài ở Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Quế Hương
Keywords: Đạo Cao Đài
Hội thánh Cao Đài Tây Ninh
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 10 .- Tr.42-66
Abstract: Đầu những năm 30 của thể kỷ 20, đạo Cao Đài ngoài việc phổ truyền khắp vùng Nam Bộ, còn phổ truyền ra miền Bắc với mong muốn mở mang đạo đến khắp mọi miền. Trải qua nhiều khó khăn, một số chức sắc thuộc Hội thánh Cao Đài Ban Chính đạo và Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã gây dựng được 03 họ đạo ở Hà Nội hiện nay. Bài viết này trình bày khái quát quá trình phát triển của đạo Cao Đài tại Hà Nội, về các hoạt động tôn giáo của các họ đạo thuộc hai Hội thánh nêu trên qua các khía cạnh: thực hành thuần túy tôn giáo và thực hành hướng đến xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51163
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.9 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.