Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51163
Nhan đề: Thực hành tôn giáo của tín đồ đạo Cao Đài ở Hà Nội hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Quế Hương
Từ khoá: Đạo Cao Đài
Hội thánh Cao Đài Tây Ninh
Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 10 .- Tr.42-66
Tóm tắt: Đầu những năm 30 của thể kỷ 20, đạo Cao Đài ngoài việc phổ truyền khắp vùng Nam Bộ, còn phổ truyền ra miền Bắc với mong muốn mở mang đạo đến khắp mọi miền. Trải qua nhiều khó khăn, một số chức sắc thuộc Hội thánh Cao Đài Ban Chính đạo và Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã gây dựng được 03 họ đạo ở Hà Nội hiện nay. Bài viết này trình bày khái quát quá trình phát triển của đạo Cao Đài tại Hà Nội, về các hoạt động tôn giáo của các họ đạo thuộc hai Hội thánh nêu trên qua các khía cạnh: thực hành thuần túy tôn giáo và thực hành hướng đến xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51163
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tôn giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.9 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.