Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51360
Title: Kinh tế khu vực Đông Nam Á năm 2018 và triển vọng năm 2019
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Nguyễn, Huy Hoàng
Keywords: ASEAN
Đông Nam Á
Tăng trưởng kinh tế
Chiến tranh thương mại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.03-12
Abstract: Trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị năm 2018 biến động phức tạp và khó lường, đặc biệt là sự điều chỉnh lãi suất ở Mỹ, sự phân hóa trong tăng trưởng giữa các nền kinh tế lớn và những leo thang căng thẳng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, kinh tế khu vực Đông Nam Á nhìn tổng thể vẫn duy trì được sự ổn định và tiếp tục là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới. Bài viết này tập trung vào đánh giá bức tranh kinh tế vĩ mô của khu vực Đông Nam Á nói chung và một số nền kinh tế thành viên trong năm 2018 cũng như triển vọng tăng trưởng của khu vực trong năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51360
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.