Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51365
Title: Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số ở các nước ASEAN
Authors: Nguyễn, Hồng Nhung
Keywords: Kinh tế số
Các yếu tố
Quá trình chuyển đổi
ASEAN
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 01 .- Tr.13-23
Abstract: Gắn kết với nhau trong nhiều chương trình liên kết kinh tế khu vực và tiểu khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS)…, Đông Nam Á luôn được đánh giá là khu vực phát triển năng động và kết nối chặt chẽ với nền kinh tế thế giới. Vào những năm 1990 của thể kỷ 20, trước đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và viễn thông (ICT), cùng với trình độ phát triển của nền kinh tế quốc gia, một số nước Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia, Philippines đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế số, một số khác như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam thì đã đưa ra nhiều chương trình, chiến lược, chính sách phát triển ICT và ứng dụng nó trong sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, các nước trong khu vực này đã có được những thành quả nhất định trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số và xã hội số. Bài viết này tập trung phân tích một số yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số ở các nước ASEAN và đưa ra một số kết quả đã đạt được của quá trình này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51365
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.62 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.