Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51372
Title: Nghiên cứu về những lỗi sai của sinh viên Việt Nam khi sử dụng phó từ tần suất trong tiếng Hán lấy 常常 và 往往 làm ví dụ
Authors: Sú, Xuân Thanh
Bùi, Thị Thu Trang
Keywords: Phó từ tần suất
Tiếng Hán
Sinh viên Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.55-67
Abstract: Người Việt Nam thường mắc phải các lỗi khi sử dụng phó từ tần suất “常常” và “往往” trong tiếng Hán. Nguyên nhân có thể là do ngữ nghĩa mang tính đặc thù và tính chất phức tạp của hai phó từ này và cũng có thể là do ảnh hưởng của phó từ “thường” trong tiếng Việt. Vì thế, bài nghiên cứu này đặt trọng tâm là khảo sát và nghiên cứu sử dụng các phó từ tần suất “常常”và “往往” trong tiếng Hán của người Việt, qua đó tìm ra các vướng mắc trong quá trình học tập và sử dụng các phó từ này, từ đó giúp ích cho người học và công tác giảng dạy tiếng Hán cho người Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51372
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.91 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.