Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51423
Title: Bảo hiểm covid-19 cho du khách góp phần phục hồi du lịch an toàn
Authors: Đoàn, Hoa
Keywords: Bảo hiểm
Covid-19
Du khách
Phục hồi
Du lịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.9-10
Abstract: Ngày 21/01/2021, văn phòng chính phủ có công văn số 493/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ, giao bộ giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu về đề xuất bản bảo hiểm covid-19 nhằm chuẩn bị mở cửa đối với thị trường du lịch quốc tế. Tìm hiểu thực tế tại thị trường dịch vụ du lịch một số nước và hãng hàng không cho thấy, đến thời điểm hiện tại, loại hình "bảo hiểm covid-19" dành cho du khách đã được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51423
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
899.71 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.