Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51426
Title: Đánh giá tác động của Covid-19 đến các doanh nghiệp du lịch dịch vụ Đà Nẵng
Authors: Võ, Hữu Hòa
Bùi, Kim Luận
Trần, Nhật Nam
Keywords: Đánh giá
Tác động
Covid-19
Doanh nghiệp
Du lịch
Dịch vụ
Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.14-16
Abstract: Du lịch và các lĩnh vực liên quan là đối tượng chịu tác động sâu sắc nhất trong đại dịch covid-19. Tại thành phố Đà Nẵng, hầu hết các chỉ tiêu được đưa vào khảo sát đánh giá đều cho thấy cụ thể những tác động tiêu cực của đại dịch covid-19 lên các doanh nghiệp du lịch dịch vụ. Nghiên cứu cũng phần nào cho thấy những biện pháp ứng phó của các doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51426
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.