Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/514
Title: 10 thành tựu khoa học lớn nhất thế giới năm 2017
Authors: Mạnh Quân
Keywords: Thành tựu khoa học
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.58-62
Abstract: Hàng năm, Tạp chí Science (Hoa Kỳ) đều tổ chức bình chọn 10 thành tựu khoa học lớn nhất thế giới, trong đó có một thành tựu được coi là đột phá của năm. Năm 2017, việc lần đầu tiêu quan sát được sự va chạm của 2 ngôi sao neutron được bình chọn là bước đột phá khoa học của năm. Dưới đây xin giới thiệu về sự kiện này và 9 thành tựu nổi bật khác do science bình chọn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/514
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.