Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/517
Title: Đa dạng hóa và rủi ro ngân hàng: nợ xấu và ổn định kém hiệu quả
Authors: Võ, Đức Thọ
Keywords: Ngân hàng
Rủi ro
Nợ xấu
Đa dạng hóa tín dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 58 .- Tr.128-140
Abstract: Bài nghiên cứu thu thập số liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2001 đến 2015, nguồn dữ liệu từ Bankscope, với mục tiêu phân tích các chiến lược đa dạng hóa tác động đến rủi ro ngân hàng (đặc biệt là rủi ro ổn định kém hiệu quả - risk of stability inefficiency). Tuy nhiên, không như những nghiên cứu trước đó, bài nghiên cứu này mở rộng vấn đề bằng cách chứng minh tác động của 3 chiến lược đa dạng hóa khác nhau như tiền gửi, tín dụng, và tài sản lên các yếu tố của rủi ro ngân hàng, xét ở cả 2 phương diện: thông qua đặc tính của nợ xấu, và mất thanh khoản; thông qua đặc tính rủi ro bên trong mô hình ước lượng yếu tố ổn định kém hiệu quả của ngân hàng. Ngoài ra, tác giả còn tiếp cận mô hình phân tích ở cả hai trạng thái – tĩnh động, với góc nhìn đa chiều và xuyên suốt qua nhiều trạng thái ước lượng, kết quả của bài nghiên cứu này đưa ra 2 vấn đề nổi bật. Thứ nhất, có thể thấy khi càng gia tăng chiến lược đa dạng hóa sẽ làm gia tăng tính rủi ro và giảm tính ổn định ngân hàng (đặc biệt là mức độ ổn định kém hiệu quả). Thứ hai, kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thống kê ở tất cả các hệ số tập trung và nghịch biến. Điều này có nghĩa, gia tăng chiến lược đa dạng hóa sẽ làm gia tăng rủi ro toàn bộ 3 phương diện – nợ xấu, khả năng mất thanh khoản, và tính ổn định kém hiệu quả hoạt động ngân hàng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/517
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.