Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51707
Title: Kinh tế châu Mỹ năm 2020
Authors: Nguyễn, Văn Lịch
Phạm, Thị Hải Anh
Ngô, Thị Quyên
Keywords: Kinh tế
Tăng trưởng
Đại dịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 01 .- Tr.30-40
Abstract: Năm 2020 là năm ảm đạm đối với nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế châu Mỹ nói riêng. Kinh tế Mỹ chí tăng trưởng -2,4%; thâm hụt ngân sách lên tới 3,13 nghìn tỷ USD; thất nghiệp là 6,7%. Quan hệ kinh tế của Mỹ với các đối tác chủ yếu có nhiều phức tạp. Trong bối cảnh trên, Mỹ đã đưa ra nhiều biện pháp để đối phó với những khó khăn. Nhờ đó, suy giảm của Mỹ đã chậm lại. Cùng với Mỹ, kinh tế Canada và Mexico cũng gặp không ít khó khăn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51707
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.82.83.85


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.