Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51797
Title: Bảo tồn và phát huy các Di sản văn hóa truyền thống cho phát triển du lịch vùng Tây Nguyên
Authors: Trần, Thu Hương
Dương, Thị Xuân Diệu
Keywords: Bảo tồn
Phát huy
Di sản văn hóa truyền thống
Phát triển du lịch vùng Tây Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 120 .- Tr.138-143
Abstract: Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đã và đang trở thành các sản phẩm quan trọng phục vụ đắc lực phát triển du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng, góp phần giải quyết nhu cấu việc làm, tạo thu nhập ổn định cho cộng đồng các dân tộc ở các địa phương trên cả nước, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả nước [1 ]. Các di sản văn hóa đã được các địa phương xây dựng và đưa vào các tour, tuyến du lịch, thu hút đông đảo lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu các di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51797
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.