Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51812
Title: Kinh nghiệm của Pháp về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và một vài kiến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Lê, Thị Ngọc Yến
Keywords: Pháp
Tổ chức đại diện người lao động
Thành lập
Thương lượng tập thể
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 01 .- Tr.72-82
Abstract: Bài viết giới thiệu mô hình tổ chức đại diện người lao động theo pháp luật Cộng hòa Pháp, và những quy định về thương lượng tập thể của tổ chức này trong bối cảnh của Bộ luật Lao động 2019 của Việt Nam còn mới và chưa được cụ thể hóa nhằm đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51812
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.