Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51860
Title: Chính sách mở cửa thương mại của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines (1789 – 1898)
Authors: Trần, Thị Quế Châu
Keywords: “Mở cửa thương mại”
Tây Ban Nha
Thuộc địa
Philippines
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 03 .- Tr.14-22
Abstract: Trong tiến trình lịch sử của Philippines, thế kỉ XIX được nhìn nhận là giai đoạn diễn ra những thay đổi mang tính bước ngoặt về kinh tế và xã hội. Mấu chốt đưa đến sự phát triền này xuất phát từ sự chuyển hướng trong chính sách cai trị của Tây Ban Nha đối với thuộc địa Philippines, từ “đóng cửa”, cô lập sang “mở cửa” và hội nhập. Chính sách “mở cửa” được thực thi trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là trên lĩnh vực thương mại thông qua việc mở cửa cảng biển, cho phép các Lãnh sự và công ty nước ngoài được thành lập ở Philippines, cũng như giảm thuế xuất nhập khẩu hàng hóa. Bài viết tập trung phân tích bối cảnh, nội dung và quá trình thực thi chính sách “mở cửa thương mại” của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51860
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.