Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51881
Title: Không gian sáng tạo
Authors: Trần, Huy Ánh
Keywords: Không gian
Sáng tạo
Hà Nội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 310 .- Tr.49-52
Abstract: Năm 2019, Hà Nội công bố tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu. Nhiều cuộc hội thảo, nhiều đề xuất xây dựng mô hình vườn ươm sáng tạo đã được đề xuất... Bên cạnh những quy trình thủ tục ấy, Hà Nội đã vốn sẵn có những không gian sáng tạo đã hình thành và hoạt động từ nhiều năm trước, và gặt hái được những kết quả đáng khích lệ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51881
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
974.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.