Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51919
Title: Sự hài hước và các phong cách hài hước
Authors: Trương, Thị Khánh Hà
Keywords: Hài hước
Phong cách hài hước
Thang đo các phong cách hài hước
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 01 .- Tr.18-30
Abstract: Sự hài hước là một hiện tượng tinh thần phổ biến, có ý nghĩa đối với sức khoẻ thể chất và tâm lý của con người. Nghiên cứu thử nghiệm thang đo các phong cách hài hước (Humor Styles Questionnaire - HSQ) của Martin và các cộng sự (2003), phiên bản tiếng Việt, trên 290 người từ 17 đến 28 tuổi. Kết qủa cho thấy, thang đo có độ tin cậy chấp nhận được, tuy nhiên cấu trúc của thang đo không hoàn toàn phù hợp với thiết kế ban đầu của các tác giả, nhưng vẫn đảm bao độ tin cậy trong đánh giá bốn phong cách hài hước của mô hình lý thuyết. Các xu hướng hài hước tích cực và hài hước tiêu cực tồn tại tương đối độc lập trong cùng một thang đo. Nhìn chung, các khách thể có tính hài hước nghiêng về chiều tích cực nhiều hơn. Nam giới có phong cách hài hước gây hấn cao hơn nữ, trong khi nữ giới có phong cách hài hước liên kết cao hơn nam. Nghiên cứu cùng so sánh kết quả thu được với một số nghiên cứu đã tiến hành ở các quốc gia khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51919
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.