Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51960
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn 2015-2018 sử dụng chỉ số Fare-Primont
Tác giả: Trần, Trung
Tạ, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Văn Dũng
Từ khoá: Đánh giá hiệu quả hệ thống giáo dục
Đại học Việt Nam
Giai đoạn 2015-2018
Chỉ số Fare-Primont
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 497 .- Tr.1-7
Tóm tắt: Trước bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đề án đổi mới giáo dục toàn diện được triển khai với các nhiệm vụ trọng tâm: trong đó yêu cầu xây dựng hệ thống đánh giá hệ thống giáo dục dại học, cao đẳng (ĐH. CĐ) được đưa ra và thúc đẩy triển khai. Việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá đã được đặt ra từ rất sớm bởi các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định. Gần đây, Tran (2018) khẳng định việc đánh giá được hiệu quả đa tiêu chí các trường ĐH, CĐ là bước quan trọng đầu tiên để cải thiện năng lực hoạt động của hệ thống thông qua cơ chế: (I) xếp hạng được các tiêu chí giữa các trường trên khía cạnh và lĩnh vực cụ thể, qua đó (2) gia tăng trách nhiệm giải trình của nhà trường với cộng đồng và nhà nước và (3) chuyển đổi các chính sách liên quan hiệu quả hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51960
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.