Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51960
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Trung-
dc.contributor.authorTạ, Thị Thu Hiền-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Dũng-
dc.date.accessioned2021-04-29T00:44:42Z-
dc.date.available2021-04-29T00:44:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2354-0753-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51960-
dc.description.abstractTrước bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đề án đổi mới giáo dục toàn diện được triển khai với các nhiệm vụ trọng tâm: trong đó yêu cầu xây dựng hệ thống đánh giá hệ thống giáo dục dại học, cao đẳng (ĐH. CĐ) được đưa ra và thúc đẩy triển khai. Việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá đã được đặt ra từ rất sớm bởi các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định. Gần đây, Tran (2018) khẳng định việc đánh giá được hiệu quả đa tiêu chí các trường ĐH, CĐ là bước quan trọng đầu tiên để cải thiện năng lực hoạt động của hệ thống thông qua cơ chế: (I) xếp hạng được các tiêu chí giữa các trường trên khía cạnh và lĩnh vực cụ thể, qua đó (2) gia tăng trách nhiệm giải trình của nhà trường với cộng đồng và nhà nước và (3) chuyển đổi các chính sách liên quan hiệu quả hơn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục;Số 497 .- Tr.1-7-
dc.subjectĐánh giá hiệu quả hệ thống giáo dụcvi_VN
dc.subjectĐại học Việt Namvi_VN
dc.subjectGiai đoạn 2015-2018vi_VN
dc.subjectChỉ số Fare-Primontvi_VN
dc.titleĐánh giá hiệu quả hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn 2015-2018 sử dụng chỉ số Fare-Primontvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.