Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51975
Title: Mối quan hệ giữa giá trị và đồng cảm - một phân tích trên người trẻ tuổi
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Nguyễn, Thị Minh
Keywords: Giá trị
Đồng cảm
Người trẻ tuổi
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 02 .- Tr.34-46
Abstract: Bằng việc sử dụng thang đo định hướng giá trị (phiên bản rút gọn) và thang đo đồng cảm trên một mẫu gồm 600 người trẻ tuổi trên hai địa bàn Hải Phòng và Thừa Thiên - Huế cho thấy, có một mối quan hệ tuyến tính giữa giá trị và sự đồng cảm. Các giá trị tự định hướng, Phổ quát, Lòng nhân ái, Truyền thống. Tuân thủ và An toàn có tương quan thuận và các giá trị Quyền lực. Hưởng thụ có tương quan nghịch với sự đồng cảm. Đồng thời, những giá trị này cùng dự báo được sự biến thiên của đồng cảm trong mô hình hồi quy đơn biến, song mức độ giải thích không cao. Trong mô hình hồi quy đa biến, giá trị Quyền lực ảnh hưởng theo chiều âm tính và giá trị Tự định hướng ảnh hưởng đến đồng cảm theo chiều dương tính và hai giá trị này giải thích được 15,1% sự biến thiên của đồng cảm. Những phát hiện của nghiên cứu có thể được ứng dụng trong giáo dục nâng cao khả năng đồng cảm, yêu thương con người ở những người trẻ tuổi, thông qua việc định hướng giáo dục giá trị cho các em.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51975
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.