Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51999
Title: Vận dụng mô hình 5E vào dạy học phần “lắp ráp mô hình kĩ thuật” ở tiểu học theo định hướng giáo dục Stem
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Phạm, Thị Hiền Anh
Nguyễn, Thùy Dung
Nguyễn, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Giáo dục STEM
Môn Công nghệ
Quy trình 5E
Các mô hình kỹ thuật
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 498 .- Tr.30-35
Abstract: Giáo dục STEM là một mô hình học tập đang được khuyến khích trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới hiện nay. Đây là phương thức giáo dục tích hợp theo hướng tiếp cận liên môn, được thực hiện qua hoạt động thực hành, ứng dụng và trải nghiệm sáng tạo. Morrison và Janice (2006) cho răng: STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học). Technology (công nghệ). Engineering (kĩ thuật) và Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là phương pháp hỗ trợ cho người học trong việc trang bị những kiến thức cũng như kĩ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/51999
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.