Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52
Title: Nghiên cứu sử dụng mạng nơ ron nhân tạo phát hiện hư hỏng trong dầm giản đơn thông qua biến dạng của dầm
Authors: Nguyễn, Hữu Hưng
Keywords: Mạng nơ ron nhân tạo
Phát hiện hư hỏng
Thuật toán lan truyền ngược
Hàm phản ứng tầng số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 1+2 .- Tr.39-43
Abstract: Bài toán giám sát sự làm việc của kết cấu cầu ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu cũng như các kỹ sư thiết kế cầu. Một trong những nội dung quan trọng trong bài toán trên đó là phát hiện hư hỏng trong kết cấu. Có ba nhóm phương pháp chính phát hiện hư hỏng trong kết cấu bao gồm nhóm các phương pháp dựa trên dao động của kết cấu, nhóm các phương pháp dựa trên các thuật toán xử lý số liệu kết quả dao động và nhóm các phương pháp dựa trên các kỹ thuật tính toán mềm như các mạng nơ ron nhân tạo (ANN) và thuật toán di truyền. Bài báo này trình bày phương pháp sử dụng mạng nơ ron nhân tạo với thuật toán lan truyền ngược để phát hiện hư hỏng trong dầm giản đơn thông qua kết quả biến dạng của dầm. Kết quả của phương pháp đề xuất đối với các số liệu nhận được từ mô phỏng số có độ tin cậy cao. Phương pháp trong bài báo hứa hẹn nhiều thành công khi áp dụng đối với kết quả đo ngoài thực tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/52
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
420.75 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.