Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52016
Title: Khảo sát các loại mảng cấu kiện bê tông lắp ghép mái kè biển, nguyên nhân hư hỏng và kiến nghị
Authors: Phạm, Lan Anh
Phạm, Văn Quốc
Keywords: Đê biển
Kè bờ biển
Hư hỏng kè bờ biển
Cấu kiện bê tông lắp ghép
Áp lực sóng âm đẩy ngược
Chiều cao sóng thiết kế
Quan trắc chiều cao sóng biển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 344 .- Tr.77-85
Abstract: Bài báo trình bày kết quả khảo sát đặc điểm của các loại mảng cấu kiện bê tông lắp ghép mái kè biển ở nước ta và Hà Lan; các hiện tượng hư hỏng mái kè biển ở nước ta do sóng gây ra; qui trình tính toán sóng thiết kế đê, kè biển ở nước ta và các nước tiên tiến; phương pháp tính toán lý thuyết và các ví dụ tính toán kè biển thực tế; hai nguyên nhân mảng cấu kiện bê tông lắp ghép mái kè biển ở nước ta bị sóng đánh vỡ - thứ nhất là: Chiều cao sóng biển thiết kế nhỏ hơn chiều cao sóng biển trong thực tế tác dụng lên mái kè; - thứ hai là: Các cấu kiện không hề có lỗ để tiêu thoát áp lực sóng âm đẩy ngược... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52016
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.05 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.