Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52052
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 tới hoạt động cho vay của ngân hàng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Hoạt động ngân hàng
Hoạt động cho vay
Đại dịch Covid-19
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 03 + 04.- Tr.84-88
Abstract: Nội dung giới thiệu những chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp để đồng hành phát triển. Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng và xử lý nợ xấu. Một số vấn đề đặt ra đối với các ngân hàng trong năm 2021.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52052
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.