Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/520
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Kim Phước
dc.date.accessioned2018-04-18T03:05:03Z-
dc.date.available2018-04-18T03:05:03Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1859-3453
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/520-
dc.description.abstractNghiên cứu ứng dụng mô hình SEM để đánh giá hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Long An. Nghiên cứu sử dụng thang đo likert 9 điểm. Mô hình nghiên cứu có bốn nhóm độc lập: nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, qui trình thủ tục hành chính và đạo đức nghề nghiệp với 27 biến quan sát, dùng để kiểm định mối quan hệ hiệu quả quản trị hành chính công (có 5 biến quan sát) tại tỉnh Long An. Kết quả phỏng vấn 700 cán bộ công chức viên chức, doanh nghiệp, người dân đang làm việc, kinh doanh và sinh sống tại các huyện/thị/thành phố trong tỉnh, thu được 672 phiếu khảo sát đạt yêu cầu đưa vào phân tích dữ liệu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, "nguồn nhân lực" và "đạo đức nghề nghiệp" của cán bộ công chức viên chức là hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh, đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh Long An. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Long An.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 58 .- Tr.84-98
dc.subjectQuản trị hành chính côngvi_VN
dc.subjectLong Anvi_VN
dc.subjectMô hình SEMvi_VN
dc.titleĐánh giá hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Long An: ứng dụng mô hình SEMvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.