Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52106
Title: Xu hướng thanh toán trực tuyến khi giao dịch qua các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam - Sự khác biệt giữa các nhóm giới tính và thu nhập
Authors: Lương, Thu Hà
Phạm, Mai Khanh
Lê, Trà My
Nguyễn, Thị Thanh Hà
Keywords: Thương mại điện tử
Thanh toán trực tuyến
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 06 .- Tr.18-22
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc với đối tượng là người tiêu dùng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) nhằm đánh giá về nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thanh toán trực tuyến khi giao dịch qua các xàn này. Với 380 phiếu điều tra thu được, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra xự khác biệt trong các nhóm yếu tố như: "Nhận thức về lợi ích”, “Tính dễ dàng sử dụng”, "Sự ảnh hưởng của các nhóm tham khảo”, “Rủi ro”, “Niềm tin” và “Kỳ vọng về trung gian thanh toán” với "Thái độ" và “Ý định sử dụng". Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố "Rủi ro khi thực hiện giao dịch” là nhân tố được khách hàng quan tâm nhiều nhất khi lựa chọn thanh toán trực tuyến; ngoài ra nam giới thường ít quan tâm cân nhắc đến các yếu tố so với nữ giới; trong khi đó, người tiêu dùng có thu nhập càng cao sẽ có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới các yếu tố ảnh hưỏng tới thanh toán trực tuyến của các sàn TMDT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52106
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.