Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52133
Title: Thực thi Hiệp định EYTTA: những tác động tới nền kinh tế Việt Nam
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Thư thi
Hiệp định EVFTA
Tác động
Kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 585 .- Tr.40-42
Abstract: Sau quá trình 10 năm từ đàm phán, rà soát pháp lý đến phê chuẩn, Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu (EU) - Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặc giữa kinh tế Việt Nam và Châu Âu, đồng thời mở ra “cơ hội vàng” cho Việt Nam tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào “sân chơi lớn” này với các thời cơ và thách thức rõ rệt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52133
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
998.53 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.