Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52137
Title: Thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị, giải pháp
Authors: Trần, Hoàng Minh
Nguyễn, Thị Phương Thanh
Keywords: Thúc đẩy
Tài chính toàn diện
Việt Nam
Thực trạng
Khuyến nghị
Giải pháp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 585 .- Tr.46-48
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến tài chính toàn diện, từ đó xây dựng cơ sở lý luận làm tiền đề đánh giá thực trạng tài chính toàn diện và thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2018. Mặc dù mức độ phát triển tài chính toàn diện có tăng trưởng nhẹ theo thời gian, nhưng khi so sánh với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam vẫn đứng ở vị trí khá thấp (chỉ trên Lào). Do vậy, để thúc đẩy quá trình tài chính toàn diện, góp phần xóa đói, giảm nghèo, Chính phủ, các cơ quan chức năng, cũng như mọi người dân cần xem xét áp dụng một số giải pháp phù hợp để hướng tới một xã hội phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52137
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.