Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52142
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank - chi nhánh Phú Tân, tỉnh An Giang
Authors: Tô, Thiện Hiền
Lê, Thanh Tùng
Keywords: Nâng cao
Chất lượng
Dịch vụ
Ngân hàng điện tử
Agribank
Phú Tân
An Giang
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 585 .- Tr.55-57
Abstract: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Lợi ích đem lại của ngân hàng điện tử là rất lớn cho khách hàng, ngân hàng và cho nền kinh tế, nhờ tính tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Nắm bắt được xu hướng này, trong những năm qua, hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đẩy nhanh việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử trong toàn hệ thống, qua đó đáp ứng được xu thế cạnh tranh và số hóa hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52142
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.