Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52142
Nhan đề: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank - chi nhánh Phú Tân, tỉnh An Giang
Tác giả: Tô, Thiện Hiền
Lê, Thanh Tùng
Từ khoá: Nâng cao
Chất lượng
Dịch vụ
Ngân hàng điện tử
Agribank
Phú Tân
An Giang
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 585 .- Tr.55-57
Tóm tắt: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Lợi ích đem lại của ngân hàng điện tử là rất lớn cho khách hàng, ngân hàng và cho nền kinh tế, nhờ tính tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Nắm bắt được xu hướng này, trong những năm qua, hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đẩy nhanh việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử trong toàn hệ thống, qua đó đáp ứng được xu thế cạnh tranh và số hóa hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52142
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.