Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52148
Nhan đề: Phát triển cơ khí: Cần chính sách dài lâu
Tác giả: Vân Anh
Từ khoá: Cơ khí
Chính sách nhà nước
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.10-11
Tóm tắt: Để Việt Nam có thể trở thành một nước công nghiệp phát triển thì việc phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi, trong đó cơ khí là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế, các cơ chế chính sách cùng như sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cho lĩnh vực này vẫn còn hạn chế và chưa đồng bộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52148
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.