Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52148
Title: Phát triển cơ khí: Cần chính sách dài lâu
Authors: Vân Anh
Keywords: Cơ khí
Chính sách nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.10-11
Abstract: Để Việt Nam có thể trở thành một nước công nghiệp phát triển thì việc phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi, trong đó cơ khí là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế, các cơ chế chính sách cùng như sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cho lĩnh vực này vẫn còn hạn chế và chưa đồng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52148
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.