Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52154
Title: Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quay chậm đến các thông số động học khi đạn tên lửa ổn định cánh bay trên quỹ đạo
Authors: Lê, Minh Thái
Nguyễn, Văn Dũng
Hoàng, Khắc Miên
Keywords: Tên lửa không điều khiển
Tốc độ quay
Lực đẩy
Quỹ đạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.18-23
Abstract: Bài báo trình bày mô hình toán học mô tả chuyển động trong không gian của tên lửa nhiên liệu rắn không điều khiển từ khi mất liên kết cơ học với ống phóng đến khi chạm mục tiêu và khảo sát ảnh hưởng của tốc độ quay chậm đến các tham số động học khi đạn bay trên quỹ đạo. Sử dụng mô hình này để khảo sát đối với đạn phản lực 9M-22Y, do Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Kết quả thu được là cơ sở khoa học để đưa ra giải pháp tăng độ ổn định chuyển động, độ chính xác bắn và độ chụm cho đạn tên lửa không điều khiển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52154
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.31 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.