Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52159
Title: Đánh giá độ bền mỏi của trục các đăng ô tô bằng phương pháp tính toán mô phỏng
Authors: Hoàng, Trường Minh
Nguyễn, Trọng Hoan
Keywords: Trục các đăng
Dao động mô men xoắn
Độ bền mỏi
Tuổi thọ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.34-41
Abstract: Dao động mô men xoắn trên trục của động cơ đốt trong tạo nên tải trọng có chu kỳ với biên độ lớn tác động lên các chi tiết trong hệ thống truyền lực, gây nên hiện tượng mỏi. Để đánh giá độ bền mỏi của các chi tiết trong hệ thống truyền lực, có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Bài báo trình bày phương pháp đánh giá độ bền mỏi và tuổi thọ của trục các đăng ô tô tải bằng tính toán mô phỏng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52159
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.