Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52159
Nhan đề: Đánh giá độ bền mỏi của trục các đăng ô tô bằng phương pháp tính toán mô phỏng
Tác giả: Hoàng, Trường Minh
Nguyễn, Trọng Hoan
Từ khoá: Trục các đăng
Dao động mô men xoắn
Độ bền mỏi
Tuổi thọ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.34-41
Tóm tắt: Dao động mô men xoắn trên trục của động cơ đốt trong tạo nên tải trọng có chu kỳ với biên độ lớn tác động lên các chi tiết trong hệ thống truyền lực, gây nên hiện tượng mỏi. Để đánh giá độ bền mỏi của các chi tiết trong hệ thống truyền lực, có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Bài báo trình bày phương pháp đánh giá độ bền mỏi và tuổi thọ của trục các đăng ô tô tải bằng tính toán mô phỏng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52159
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.