Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52164
Nhan đề: Đánh giá khả năng kháng bệnh vi rút PVY và các đặc tính nông sinh học của các dòng ưu tú được tạo ra từ lai lại giữa con lai Soma và khoai tây trồng
Tác giả: Đinh, Thị Thu Lê
Đỗ, Thị Thu Hà
Vũ, Thị Hằng
Nguyễn, Quang Thạch
Từ khoá: Khoai tây
Lai backcross
Kháng vi rút PVY
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 345 .- Tr.10-17
Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả đánh giá tinh hình sinh trưởng, phát triển, năng suất cũng như tinh kháng bệnh vi rút của các dòng lai lại (backcross-BCl) được tạo ra từ dung hợp tế bào giũa các dòng khoai tây dại mang đặc tính kháng bệnh vi rút với các giống khoai tây trồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các dòng lai lại đều mang gien kháng bệnh PVY, chứng tỏ gien kháng PVY đã được chuyển và duy trì trong con lai sau dung hợp và cả con lai backcross.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52164
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.