Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52164
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Lê-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Thu Hà-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Thạch-
dc.date.accessioned2021-05-07T08:13:41Z-
dc.date.available2021-05-07T08:13:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52164-
dc.description.abstractBài báo trình bày các kết quả đánh giá tinh hình sinh trưởng, phát triển, năng suất cũng như tinh kháng bệnh vi rút của các dòng lai lại (backcross-BCl) được tạo ra từ dung hợp tế bào giũa các dòng khoai tây dại mang đặc tính kháng bệnh vi rút với các giống khoai tây trồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các dòng lai lại đều mang gien kháng bệnh PVY, chứng tỏ gien kháng PVY đã được chuyển và duy trì trong con lai sau dung hợp và cả con lai backcross.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 345 .- Tr.10-17-
dc.subjectKhoai tâyvi_VN
dc.subjectLai backcrossvi_VN
dc.subjectKháng vi rút PVYvi_VN
dc.titleĐánh giá khả năng kháng bệnh vi rút PVY và các đặc tính nông sinh học của các dòng ưu tú được tạo ra từ lai lại giữa con lai Soma và khoai tây trồngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.