Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52165
Title: Nghiên cứu lập trình điều khiển số thông minh trên cơ sở tiêu chuẩn STEP-NC
Authors: Lê, Giang Nam
Bùi, Quang Bảo
Keywords: CAD/CAM
STEP-NC
ISO I0303-238(AP 238)
Lập trình gia công điều khiển sổ CNC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.45-50
Abstract: Lập trình gia công điều khiển số sử dụng bộ mã G-M theo tiêu chuẩn ISO 6983 đã cho thấy được hiệu quả đặc biệt trong quá trình gia công với sự trợ giúp của máy tính. Nó mang lại nhiều ưu điểm và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngôn ngữ này vẫn còn nhiều hạn chế như giới hạn bởi các máy công cụ cụ thể, không bao hàm đầy đủ các thông tin về đối tượng gia công, vật liệu, phôi...và gần như không thể gửi phản hồi thông tin từ máy gia công về cơ sở CAD/CAM [1], Ngày nay, một tiêu chuẩn mới là STEP-NC (Standard for Product Model Data Exchange for Numerical Control) đang được sử dụng làm nền tảng cho sự phát triển của bộ điều khiển CNC thế hệ tiếp theo. Bài báo này trình bày toàn diện cấu trúc bộ tiêu chuẩn STEP-NC AP 238 và quy trình sử dụng giải pháp CATIA của Dassault Systems để thiết lập mô hình hình học chi tiết cần gia công, phôi, đồ gá và chiến lược gia công. Từ đó, tạo ra một tệp duy nhất với định dạng *.stpnc cho tiêu chuẩn mới này. Sau đó, mô phỏng và kiểm tra quá trình gia công bằng phần mềm STEP-NC machine (được phát triển bởi Công ty Step Tools, Inc - Mỹ) với dữ liệu của quá trình CAD/CAM với định *.stpnc là minh chứng cho quá trình CAD/CAM/CNC tương tác hai chiều.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52165
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.