Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52181
Title: Thiết kế, ché tạo dây chuyền sản xuất túi vải không dệt sử dụng công nghệ hàn siêu âm
Authors: Lê, Quang Thành
Trương, Đăng Khoa
Phạm, Đức Lâm
Keywords: Hàn siêu âm
Sóng siêu âm
Vật liệu vải không dệt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.63-66
Abstract: Hàn siêu âm có nhiều ứng dụng để hàn các chất liệu vải không dệt như sản xuất túi sách, túi môi trường, túi đựng trà, túi đựng cafe... Nhóm nghiên cứu tính toán, thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuất túi vải không dệt tự động sử dụng công nghệ hàn siêu âm, nhằm tạo ra các túi vải không dệt có kích thước chiều cao từ 30 - 50 cm, chiều ngang từ 20 - 60 cm, định lượng vải từ 70 - 100 g/m2, năng suất từ 35 - 60 cái/phút.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52181
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.