Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52188
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLa, Thị Cẩm Vân-
dc.contributor.authorTrần, Văn Điền-
dc.contributor.authorĐàm, Xuân Vận-
dc.date.accessioned2021-05-07T09:06:53Z-
dc.date.available2021-05-07T09:06:53Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52188-
dc.description.abstractNghiên cứu được triển khai nhằm xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ công tác chi trả cho chương trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Bắc Kạn. Đề tài là một nghiên cứu điển hình, làm sáng tỏ cách thiết kế, xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) góp phần vào thực hiện Nghị định 99 của Chính phủ năm 2010. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra giá trị hệ số K phục vụ chi trả DVMTR tỉnh Bắc Kạn nằm trong khoảng 0,65-1,00, trong đó hệ số K=1,00 chiếm tỷ lệ thấp nhất 0,01%, số lô rừng có K=0,77 chiếm tỷ lệ cao nhất 31,79%; so với hệ số K=1 đang chi trả cho tất cả các lô rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng hiện nay trên địa bàn tinh Bắc Kạn có thề thấy giá trị hệ sổ K cho từng lô rừng mang các giá trị khác nhau và nhỏ hơn nhiều với hệ số K đang áp dụng. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, bản đồ hệ số K là công cụ rất hữu ích để hỗ trợ công tác lập kế hoạch và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 345 .- Tr.74-79-
dc.subjectChi trả dịch vụ môi trường rừngvi_VN
dc.subjectBản đồvi_VN
dc.subjectHệ số Kvi_VN
dc.subjectArcGis 10.2vi_VN
dc.subjectBắc Kạnvi_VN
dc.titleXây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.82.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.